Anlita en notaricus publicus

En notarius publicus är särskild juristfunktion där en person anlitas för att vara utomstående kontrollant av till exempel ett avtalsförfarande. Vanliga tillfällen när du behöver en notarius publicus är när du har skrivit ett testamente och vill få det bevittnat. Eller när en myndighet ska öppna offentliga anbud och vill ha någon närvarande som kan se till att allt går rätt till. Många som har verksamhet inom vårdnadstvist norrköping är faktiskt på köpet också notarius.

När kan jag anlita en notarius publicus

Om du är medlem i en förening eller liknande och ska arrangera ett lotteri kan det vara en bra idé att anlita en notarius publicus. Samma gäller om ni håller på med ett arvsskifte och ska öppna ett bankfack eller liknande. Då kan en notarius publicus finnas där för att garantera att ingen av arvingarna tar något olovligt. I sådana tillfällen är det nämligen viktigt att allt blir upptaget på listan över saker som ska bli fördelade bland de efterlevande. En notarius publicus kan också bistå vid de flesta fall där ni ska signera avtal. I det fallet intygar notarius publicus att alla parter är vid sina sinnens fulla bruk när de skriver på avtalet. Notarius publicus kan också intyga att ingen av parterna är tvingade att skriva på avtalet, utan att det sker av egen fri vilja.

Vad ska en notarius publicus ha för utbildning

En notarius publicus ska ha en juristutbildning i grunden. Det beror bland annat på att det är viktigt att den som fungerar som vittne i juridiska sammanhang ska ha kapacitet att förklara juridiska skeenden för de som inte var där. I det fall en tvist uppstår ska också notarius publicus kunna bli kallad som vittne. Då är det en fördel om den personen är juridiskt skolad. En familjejurist är ofta kunnig inom sådana frågor också.

Hitta en notarius publicus Linköping

Om du behöver en notarius publicus i Linköping rekommenderar vi Levin Juristbyrå. De har ett stort antal tillgängliga jurister och god vana vid notarius publicus-uppdrag.